• I Love HEGURU

  • Right brain training is the right way to go.

การเรียนแบบ HEGL

Heguru คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย “การพัฒนาสมองซีกขวา” ซึ่งจะเป็นกุญแจที่นำไปสู่ความสำเร็จ โดยการฝึกฝนสมองซีกขวาตั้งแต่ยังเป็นทารก ซึ่งจะทำให้เด็กพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานได้ด้วยตนเองอย่างไม่ยาก โดยหลักสูตรของ Heguru ได้มีการศึกษาและพัฒนาโดย คุณฮิโรทาดะ และ คุณรุยโกะ เฮนมิ เป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี

วิธีการศึกษาแบบ Heguru จะให้ความสำคัญกับ “วิธีการเพิ่มทักษะให้กับเด็กเพื่อที่จะนำมาซึ่งการเรียนรู้”
หากทักษะที่จะนำมาซึ่งการเรียนรู้ของเด็กนั้นมีอยู่มาก เรา Heguru ก็จะสามารถตอบสนองกับการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านได้อย่างยอดเยี่ยม การพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กนั้นมีความสำคัญมากที่สุดในช่วงของการศึกษาระดับปฐมวัย และ ระดับประถมศึกษา มากไปกว่านั้นเราได้สร้างสรรค์วิธีในการเพิ่มทักษะขั้นพื้นฐานให้กับเด็กๆ ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์และตอนเป็นทารก อย่างไรก็ดี วิธีการศึกษาแบบ Heguru เป็นมากกว่าการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เรายังให้ความสำคัญกับการปลูกฝัง “จิตใจที่ดี” ให้กับเด็กๆ อีกด้วย

topimage

HEGL เน้นการฝึกสมองซีกขวา

Heguru สามารถดึงเอาพลังที่ยอดเยี่ยมถึงขีดสุดของสมองซีกขวาออกมาได้ ทารกและเด็กเล็กสามารถรับสิ่งที่ป้อนให้ได้โดยตรงด้วยสัญชาตญาณของตนเอง นี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนจากวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถเข้าใจตัวเลขได้ด้วยความรู้สึก แม้ว่าจะไม่ได้รับการสั่งสอนเรื่องแนวความคิดของตัวเลขและการคำนวณ การสร้างเสริมไวยากรณ์ หรือภาษาที่เป็นระบบนั้นก็เป็นไปได้ด้วยทักษะที่ว่านี้
ความสามารถเหล่านี้เป็นผลมาจาก “แรงบันดาลใจจากสมองซีกขวา” ซึ่งสามารถพัฒนาได้ง่ายๆ ในวัยเด็กตอนต้น

เหตุผลที่ Heguru เน้นสมองซีกขวานั้น เพื่อที่จะพัฒนาการใช้และขยายความสามารถที่ยอดเยี่ยม ในช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะสูญเสียมันไปเมื่อเด็กโตขึ้น
chart

HEGL มุ่งมั่นใน “การพัฒนาสมองอย่างสมบูรณ์แบบ”

ในปีพ.ศ. 2540 การอ่านแบบ “Wave Reading” (การอ่านด้วยความเร็วสูง โดยการพลิกหน้ากระดาษอย่างรวดเร็ว) ได้ถือกำเนิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2541 วิธีการอ่านนี้ได้ออกอากาศเผยแพร่ไปทั่วประเทศญี่ปุ่นทางรายการ Unnan no Honto no Tokoro – GET REAL บนเครือข่าย TBS ซึ่งได้กลายเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมาก
ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เราได้ประกาศถึงเจตนาใน “การพัฒนาสมองซีกขวาอย่างสมบูรณ์” และยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เด็กที่ได้รับการศึกษาวิธี “Heguru” และฝึกฝนตามนั้น สามารถพัฒนาสมองซีกขวาได้อย่างสมบูรณ์

ไม่นานหลังจากนั้น รายการทางโทรทัศน์ “ Kore Maji ” บนเครือข่าย Asahi พรีเซนเตอร์คู่หูคูฮา คุณ Eiko Koike และคุณ Bakusho Mondai นั้นได้รู้สึกตื้นตันใจเมื่อได้เห็นนักเรียนของเรา (ชั้นประถมปีที่ 5) สามารถอธิบายเนื้อหาของหนังสือได้อย่างถูกต้องด้วยวิธีการอ่านแบบ “Wave Reading”

.